Beeldhouwer Ton Mooy

Turfsteker Zwartebroek

Tien kilometer van Amersfoort ligt het dorpje Zwartebroek. Een dorp ontstaan als gevolg van de veen ontginning in dat gebied. De bewoners verdienden hun brood met het steken van turf in het veen. Turfsteken is zwaar werk en de mensen moesten lang en hard werken. Toen mij gevraagd werd een beeld te maken voor het dorp lag het voor de hand dat het een beeld moest worden dat herinnerende aan het zwoegen dat deze mensen deden om hun brood te verdienen. Een sterke taaie vent, maar hij is moe, zijn lot overpeinzend.

Aardig verhaal: toen ik het ontwerp liet zien aan een nog in leven zijnde turfsteker zei hij, ik vind het een mooi beeld maar mag ik wat zeggen?
Natuurlijk zei ik, daarom laat ik het aan u zien. Hij zei toen, hij moet een pet op hoor, je kwam hier in het dorp niet buiten zonder je pet op!
Ik heb hem bedankt en hem verzekert dat ik dat zou doen.
Turfsteker Zwartebroek